Gebed van de zondag. Voorbeden voor gebruik in de liturgie: 3e Zondag van de zomer: Gerechtigheid, vakantie, bezieling 2019-01-24

Gebed van de zondag Rating: 9,6/10 490 reviews

Kinderwoorddienst

gebed van de zondag

En voor ons is dat een uitnodiging om hem in zijn voetstappen te volgen. Hier komt Christus werkelijk onder ons in de tekenen van brood en wijn. Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt in elke goede mens, in ogen vol mildheid, in een teder gebaar. Hij nam brood in zijn handen en dankte U. Lam Gods Communie Onze God wil een God van mensen zijn. Neem de ruimte om met deze stilte te oefenen.

Next

Gebed van de dag

gebed van de zondag

Doe hen en ons weer opleven. Sterker nog, Jezus wil dat Hij tot ons komt zodat we meer op Hem gaan gelijken. Ik geloof in de heilige Geest, die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt. Ontsteken adventskaars 2 Heer, onze God, wij laten de tweede adventskaars branden opdat uw licht zou doorbreken in al wat klein en kwetsbaar is. We kunnen Hem alleen in eenheid ontvangen zoals de Apostel Paulus zojuist in de lezing zei: Het is één Brood. Al deze dingen kan je niet op je eentje beleven, en evenmin om het even waar en wanneer. Advent is wennen aan het verwachten de kleinen die komen hoger dan jezelf achten het huis en het hart keren tot waarachtig onthaal tot tafel dekken, luisteren naar hun ongeacht verhaal.

Next

Zondag

gebed van de zondag

Wie in Mij blijft, brengt vele vruchten voort. Zijn wij er klaar voor om Jezus, het Kerstekind, te ontvangen? Door de communie kunnen wij ons innig met Hem verenigen: Hij wordt een deel van ons, en wij worden een deel van Hem. De rode draad hiervan wordt gevormd door de liturgische uitdagingen waar de oecumene de deelnemende kerken momenteel voor plaatst: eucharistie, engagement en de liturgie als liturgie van vrouwen en mannen. Wij struikelen niet graag over hobbelige wegen. Door middel van brood en kelk heeft Christus ons Zijn Lichaam willen toevertrouwen en Zijn Bloed, dat Hij voor ons vergoot tot vergiffenis van de zonden. In het regelmatig herhalen van gebaren en woorden binnen hun dagelijks domein brengen getuigen hun liefde voor God en de naaste aan het daglicht.

Next

Gebed van de dag

gebed van de zondag

Daarom vragen wij eerst om Gods barmhartige vergeving. Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren als toen Hij op onze aarde was. Bevrijd ons van onze donkere kanten en maak ons bezorgd om elkaars welzijn. Een man die tijdens de dodenherdenking ineens begint te schreeuwen zodat honderden mensen het op een lopen zetten en zelfs de koninklijke familie inderhaast een veilig heenkomen zoekt. In deze beker bieden wij ons leven aan. Gedreven door gerechtigheid en goedheid openbaarde Hij uw naam in deze wereld.

Next

Over de zondag

gebed van de zondag

Die sfeer van blijheid is ook merkbaar in de kleur van de li­tur­gie: het donkere paars van de adventsverwachting wordt doorbroken door het lichtere roze: licht komt er aan. Een actueel overzicht van onderwerpen, sprekers en het kinderprogramma vind je onder. Heer, ontferm U over ons. Laat uw licht over hen opgaan. Een bundeling en uitwerking van wat Van der Zee over dit thema elders eerder schreef. En wat erger is: op de duur sterft ook ons geloof helemaal af. Wanneer de priester leest, dan is het Christus zelf die zijn Woord tot ons spreekt en ons onderricht.

Next

Kinderwoorddienst

gebed van de zondag

Voorbeden 1 Laten wij bidden tot God die ons in deze wereld nabij wil zijn. En laat ons leven, in breken en delen, ook de sporen dragen van uw aanwezigheid. Slotgebed 2 God, wij vragen U: geef ons de kracht om in deze donkere dagen op zoek te gaan naar die ene ster die ons naar het Kerstekind zal brengen, op zoek te gaan naar het lichtje in ieder van ons dat soms helder, soms verborgen is. Door de Eucharistie worden zijn leerlingen tot zijn levend huis, dat in de loop van de tijd uitgroeit tot de nieuwe en levende Tempel van God in deze wereld. Daarom bidden wij samen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.

Next

Lezingen van de dag

gebed van de zondag

Het eerste bestaat uit een verzameling gebeden die hun inspiratie vonden in het zogenoemde conciliair proces van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping waar de oecumenicus Willem van der Zee zich met veel enthousiasme en enorme energie voor heeft ingezet. Een man die tijdens Prinsjesdag een waxinelichthouder naar de gouden koets gooit en op die manier onrust veroorzaakt en de politie in beweging brengt…. Op zeer intense wijze ontmoeten wij de Heer ook in de eucharistie. Advent is verlangen naar vrede, rust, veiligheid, naar verfrissend leven dat opborrelt uit de bron van eeuwig leven. Is het echt ver weg wat Jezus aantrof dat het huis van Vader lijkt op een plek waar je moet dealen met elkaar, waar het gaat om meetellen en we elkaar afrekenen op dingen — en…waar je zomaar op je zelf kunt blijven en voor jezelf bezig kunt zijn.

Next

» De viering van de zondag

gebed van de zondag

Heer, ontferm U over ons. Dank U, Heer, dat U mijn gebed hoort. Dit alle kan je enkel op de zondag, de Dag van de Heer, samen zo veel andere gelovigen. Christus, die we hier in het H. Heer, ontferm U over ons. Laten wij bidden… — Bidden we dat de Heer door zijn Geest, ons egoïsme openbreekt, zodat wij mee kunnen bouwen aan wat meer liefde en blijheid in deze wereld.


Next