Identiteit in christus. Jou IDENTITEIT in Christus 2019-02-13

Identiteit in christus Rating: 8,9/10 617 reviews

DIE DOELGERIGTE LEWE: Preek : Tema 6 : God stuur my!

identiteit in christus

We lachen veel en de tranen lopen bijna dagelijks over mijn wangen, tranen van het lachen bedoel ik dan :. Hoeveel keer kry die saak van die Here skade omdat my ego ook in die pad kom? Jy voel daar was onbedagsaam teenoor jou opgetree. Help ons asb met die manier hoe ons onsself sien, ons kyk in die spieël en al wat ons sien is die bv. Wat Jesus van hom sê en van hom dink — is al wat belangrik is. As jy ontdek dit jy eintlik ook die dissipel is vir wie Jesus so beie lief is, gaan jy miskien ook baie dapper en waaghalsige dinge begin doen.

Next

Identiteit in Christus : Jan Brand : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

identiteit in christus

Net soos wat U gemaak het met Josef, Josef het teen Potifar se vrou se verleiding gestaan, hy het U eerder geplease, en nie die vrou nie alhoewel sy sy baas se vrou was — en hom kon laat doodmaak het as sy wou en het gemaak dat Josef goedheid en guns gekry het in die Farao se oë en later is hy aangestel bo Potifar en Potifar se vrou, so maak ons asb dat eerder vir U wil please, eerder as mense. So kan jy, as jy weet jy is die een vir wie Jesus so baie lief is, ook maar met jou oor op sy hart gaan lê. Ik erken dat ik in Zijn ogen hoog gewaardeerd ben, dat ik totaal vergeven en Hem welgevallig ben. En dit met sy liefde en genesing aanraak soos Hy dit wil! Of probeer ek om mense te behaag? Wie is die hoof van elke regeerder en mag? Ons is God se mense! Ek vra dit alles in die naam van Jesus Christus. Ons is nie meer so bang vir die sensuurraad en die veiligheidspolisie nie — trouens ek wonder of enigeen daarvan nog bestaan! En hoe meer je God gaat leren kennen, hoe mooier het gaat worden. Als dat geen blijde boodschap is! Hoe leren we onze identiteit in Christus kennen? Spreek woorden van leven over de situatie en spreek uit wat je nog niet ziet.

Next

Identiteit in Christus : Jan Brand : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

identiteit in christus

Christus heeft mij vrijgemaakt, zodat ik mij echt vrij kan voelen. Dit moet buite kom — want daar is dit só nodig omdat dit só droog is! Wees die mens wat Gód jou maak om te wees! Jou identiteit is in Christus 2 Kor. Hy ettiketteer nie ons nie met die sleg nie. In de maatschappij leren we dat je eerst moet presteren om iets te krijgen, maar bij God werkt dat precies andersom. Zijn bloed heeft die vrede voor jou tot stand gebracht.

Next

DIE DOELGERIGTE LEWE: Preek : Tema 6 : God stuur my!

identiteit in christus

Maar Jakob weet hoe dit voel om te leef sonder die seën van jou pa. Dit is baie lanklaas dat ek gehoor het mense skryf onder skuilname. Dit is wanneer hy toegang kry tot die paleis van die Hoëpriester waar Jesus verhoor word. Ragel se liggaam kry seer. De Zoon van God is gekomen om aan alle angsten een einde te maken. Dan kan en mag jy nie meer die mense rondom jou miskyk nie.


Next

Wanneer God jou ’n nuwe naam en nuwe identiteit kom gee. Joh 13:18

identiteit in christus

Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Hy gebruik die storm tot sy voordeel. Wat ander mense van hom sou sê is totaal onbelangrik en irrelevant. Die volk verwerp hom en skeur weg! Ons verklaar dat ons is nou klaar geëet van die vrug wat die vyand vir ons voer, om die leuens te glo, van nou af wil ons nie meer soos Eva vir sy simpel leuens val nie, maar ons wil eerder eet van U boom, die boom van die lewe. Ons gaan enkele van die tekste lees en dan die vraag vra oor hoe ons identiteit bepaal word, maar verder ook hoe jou identiteit as gelowige jou optrede vandag bepaal.

Next

My Identiteit in Christus

identiteit in christus

Maar nou het ons so bewus geraak van ons voorkoms, dat ons, voor die kameras, selfs houding inneem. Hij legt het verlangen in jou om het kwade de rug toe te keren en het goede te doen. Gebed: Vra die Here om ons te help om raak te sien dat die klem in ons verhouding, altyd meer moet val op dit wat Hy gedoen het en hoe hy ons aan Hom gewy het. Die manier waarop hy na homself verwys is egter baie besonders. Abba Vader vergewe ons asb, want soms kyk ons na ons vriende by die skool en ons begeer hulle lewe, ons wens ons ouers was meer soos hulle ouers, of ons het hulle akademiese punte gehad. En dit was dan ook hul hoogste strewe.

Next

Identiteit in Christus

identiteit in christus

Nu is het de bedoeling dat je hiernaar gaat leren leven. Die Here roep die volk in die lewe en gee vir hulle bestaansreg. Sluit: Partykeer word ons selfbeelde op vreemde maniere gevorm. Hiervoor ben je gemaakt en dit is ook het doel van je leven: het kennen van God. A dit die regte lewendgewende water is, loop en loop en loop dit! Gal 1:10 Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Senior kategese vergader steeds om 18:00 elke Sondag aand, met die uitsondering van vakansies Die kerkgebou is geleë op die hoek van Parsley- en Rosemarylaan, Annlin.

Next

Jou identiteit is in Christus

identiteit in christus

Dat is niet bedoeld als een soort van toverspreuk, maar omdat het de waarheid is die je over jezelf uitspreekt ga je daar waarde aan hechten en het geloven. Nêrens in die Evangelie sê die skrywer self vir ons dat hy Johannes is nie. Hy alleen is die Heilige Een. Een goed beeld hebben van onszelf is een hele uitdaging want wij hebben nogal eens negatieve gedachten over onszelf. Ik ben een bloedeigen kind van de allerhoogste God. Vir die onder die wet — onder die wet.

Next

My Identiteit in Christus

identiteit in christus

Waar jij in gelooft bepalen je emoties, daarmee je keuzes, daarmee je gedrag, daarmee je gewoontes, daarmee je karakter en daarmee of je wel of niet op je bestemming komt. Proclamatie 2 Waarom zou ik nog zeggen: Dat kan ik niet! Waarom zou ik twijfelen aan de kracht van God? Gee asb vir ons die vrede wat alle verstand te bowe gaan oor ons omstandighede. Hy is die een wat die intiemste vraag hier naby Jesus se hart vra. Daar moes iets baie besonders tussen Jesus en hierdie dissipel gebeur het…? Hij houdt van mij en zorgt voor mij. Hoe maklik ek bedreig voel. Vir die sonder die wet — sonder die wet.

Next